Legal Tech – Digitalisering og effektivisering

eDiscovery: Teknologi, der Transformerer

eDiscovery er en proces, der gør det muligt hurtigt og effektivt at identificere relevante dokumenter blandt store mængder af ustrukturerede data.
Ofte er det kun en lille del af den tilgængelige datamængde, som er relevant for en sag, og i Data Discovery Lab har vi specialiseret os i at udvikle værktøjer, som med kunstig intelligens og avancerede søgemekanismer hjælper med netop det.

Datasikring og lagring

Vi har hjulpet flere store advokathuse med bevisindsamling og datasikring i konkurssager. Det har blandt andet drejet sig om sikring af e-mails og dokumenter – både lokalt og i clouden, spejling af telefoner og tablets og meget mere.

Når sagerne er afsluttet tilbyder vi også at stå for lagringen af data efterfølgende.

Håndtering af forskellige typer af sager

Vi har flere gange støttet advokathuse i sager med gennemgang af flere millioner dokumenter som forberedelse til retssager ved at tilbyde vores platform og træne advokaterne i dokumentgennemgang.

eDiscovery kan desuden anvendes til at undersøge interne sager, typisk i forbindelse med compliance-overtrædelser, svig eller mistanke om andre kriminelle aktiviteter. Vi har i flere tilfælde assisteret virksomheder med at samle relevante data for derefter hurtigt at gennemgå dem og finde fakta og beviser.