Modellerne arbejder

Modellerne arbejder

Vi er klar til at behandle data, når denne modtages i vores Data Laboratorie. Her har vi allerede de AI modeller, der skal bruges til at lave den fulde analyse i den del af ERDM fasen, der kaldes ”eDiscovery’ processering, review og analyse, og som afsluttes med produktion af processen. Når sagen kommer til denne fase, så kender vi den ned til den mindste ”data-bit”, fordi den allerede har gennemgået fasen med sikring og indlæsning af data i vores software.

Vores AI modeller finder ikke kun fakta og ord. De kan også finde følelser i data, såsom vrede og positivet – og mange andre ting, som er indeholdt i den data, som nu behandles i jeres lukkede miljø i Data Laboratorie, hvor vi arbejder videre med jeres sagsdata. Det betyder, at modellerne sorterer, organiserer og analyserer data, alt sammen med den viden og fakta, som vi har skabt fra begyndelsen af sagen. Der kan altid komme mere data, nye påstande, og nye beviser, som vores modeller i Data Laboratoriet finder.

Data Laboratoriet læser data direkte fra Data Exploren. Derved undgår man at bruge vigtig tid på at udveksle data og at gennemgå, om alt data er med, samt at undgå at vigtige informationer går tabt fra begyndelsen af sagen. Under dataindlæsningen har modellerne også set på, om der er mønstre eller andre beviser og vil give jer ‘early warnings’ – hvilket er de resultater, der matcher jeres søgekriterier, samt data som måtte være overset, eller som slet ikke har været på tale ved sagens begyndelse.

Fordelen ved et Data Laboratorie er, at alle modellerne er udviklet til brug for advokat-undersøgelser, så de funger med det samme. Modellerne bliver også bedre og bedre, jo mere data I sender igennem laboratoriet og det betyder, at I opbygger IP, samtidig med at jeres virksomhed bliver mere effektiv, og at medarbejder-tilfredsheden stiger. Laboratoriet er JERES og derved har I en teknologi, som I kender til og er i førersædet med at udvikle samme med os. Derved kan I altid forklare, hvad teknologien gør og hvorfor. Vi sikrer jer, at I altid har teknologi og processer, der lever op til kravene om sikkerhed og compliance, samtidig med at teknologien matcher de behov I har, uanset type af sag.

Når undersøgelserne ved en given sag er ved at være færdige, og I skal videre i processen, da kan vi dokumentere alt, hvad der er foregået i sagen overfor myndighederne i de nordiske lande. Det gør, at forberedelsen til næste del i processen bliver veldokumenteret og hurtig klaret, så tiden ikke går med at finde dokumentation, men i stedet bruges på at forberede sig til næste fase.

Hvis I ønsker sagen gemt, så klarer vi det på vores arkiv i Data Exploren. Går der 1,2, 5 eller flere år, og I har brug for at vende tilbage til sagen, så er der ikke noget, der er glemt eller fjernet – vi starter hvor vi slap!  

Læs mere om Data Laboratoriet her – link

Call Now Button