Nyt partnerskab om juridiske ydelser inden for datatunge sagsområder

Nyt partnerskab om juridiske ydelser inden for datatunge sagsområder

Data Discovery Lab og Poul Schmith/Kammeradvokaten indgår partnerskab om udvikling og udbredelse af forensic-værktøjer.

I en verden, hvor data og sikring af data fylder mere og mere, er der behov for og stort potentiale i at udvikle og udbrede anvendelsen af værktøjer, der kan hæve niveauet for juridiske ydelser inden for de datatunge sagsområder, f.eks. konkurssager, store retssager og advokatundersøgelser.

Partnerskabet mellem Data Discovery Lab og Poul Schmith/Kammeradvokaten har til formål at udvikle den mest effektive proces og værktøjsunderstøttelse for sikring af data og gennemførelse af forskellige indledende screeninger for at sikre GDPR-compliance, sporing og vurdering af, om sagen egner sig til en detaljeret gennemgang af en jurist.

I praksis vil det betyde, at parterne kan tilbyde den fulde værdikæde fra sikring af data, opbevaring, analyse og gennemgang, juridisk rådgivning og afslutning af sagen. Det er typisk relevant i de sager, hvor der er store mængder data som eksempelvis mail-indbakker, virksomhedens fildrev, kontoudtog på tværs af banker, komplicerede netværk af personer og virksomhedskonstruktioner.

”Vi kan se, at dette område i stigende grad bliver væsentligt at kunne mestre, sådan som advokatbranchen udvikler sig. Med samarbejdet med Data Discovery Lab får vi mulighed for at lægge os helt i front og bygge ovenpå den viden, vi allerede har inden for området, ligesom vi vil få værdifuld erfaring med at anvende digitale værktøjer og data i den juridiske sagsbehandling. Samtidig kan vi med samarbejdet bidrage til at løfte niveauet for branchen som helhed”, siger partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten Cathrine Wollenberg Zittan

Data Discovery Lab ser også et stort potentiale i at lave partnerskab med Poul Schmith/Kammeradvokaten på området:

“Teknologien på dette område er allerede langt fremme. Ved at gøre udviklingen af modeller og automatisering brugerdrevet, får vi bragt teknologien i spil på den rigtige måde, som i sidste ende vil være med til at effektivisere og styrke opklaring og bevisførelse.

Det giver god mening at undersøge potentialet i at automatisere ofte tidskrævende opgaver, hvor komplekse eller store mængder data skal gennemgås manuelt. Det øger kvaliteten og frigiver tid til at fokusere på endnu mere værdiskabende arbejde i sagsforløbet i samarbejde med klienten, “ siger Frank Papsø, partner i Data Discovery Lab.

For yderligere oplysninger kontakt:

Data Discovery Lab: Frank Papsø, 2932 7004

Poul Schmith/Kammeradvokaten:

Cathrine Wollenberg Zittan, 2543 0314

Thomas Dahl Sørensen, 2987 4545

Silas Larsen Eegholm, 31230061

Call Now Button